Arveret

De arveretlige regler kan være vanskelige at forstå og finde rundt i. Hvem arver dig, hvis du ikke er gift eller efterlader dig livsarvinger? Arver din samlever dig? Hvem arver dig, hvis du er blevet gift igen og nu har ”dine, mine og vores” børn? Hvad med tvangsarven – hvor stor er den og hvem er tvangsarvinger?

Jeg har stor erfaring med at yde rådgivning til arvinger om deres retsstilling samt med at rådgive om reglerne om tvangsarv, arveafkald og uskiftet bo m.m.

Har du brug for rådgivning om din retsstilling i forbindelse med behandlingen af et dødsbo eller ønsker du rådgivning om mulighederne for ved testamente at bestemme, hvem arven efter dig skal tilfalde, er du velkommen til at kontakte mig.

Kontakt mig ang. arveret

5 + 4 =