Bodeling/separations- og skilsmissesager

Står du i den situation, at du og din partner skal skilles eller separeres, vil der ofte være en lang række spørgsmål og måske også usikkerhed om forløbet. Jeres formuefællesskab skal opløses, og du skal forholde dig til spørgsmålet om bodeling, fordeling af fælles gæld og fælles aktiver, og måske også forældremyndighed, samværsret og ægtefællebidrag. Hvad er relevant, og hvad betyder de forskellige ting egentlig?

Jeres formuefællesskab ophører pr. den dato, Statsforvaltningen modtager jeres ansøgning om separation eller skilsmisse, og jeres fællesbo skal opgøres pr. denne dato, medmindre I aftaler noget andet.

Fællesboet dækker over alt det, I som ægtefæller ejer under ægteskabet og som ikke er gjort til særeje. Det gælder både aktiver, som I ejer hver for sig og i fællesskab.

Fællesboet opgøres i en bodel for hver ægtefælle, der består af ægtefællens aktiver (f.eks. bankindeståender, fast ejendom, bil og indbo) fratrukket ægtefællens gæld.

Aktiver, som I under ægteskabet har købt i fællesskab, skal som udgangspunkt med i opgørelsen af hver ægtefælles bodel med halvdelen til hver. På samme måde deles den gæld, som I begge hæfter for.

Hvis I ikke kan blive enige om opgørelsen af fællesboet, er der mulighed for at få Skifterettens hjælp til bodelingen via et offentligt skifte. Det kan dog desværre være en både dyr og langsommelig proces.

Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med en separation eller skilsmisse, både i forhold til de økonomiske og skattemæssige konsekvenser og ikke mindst de personlige konsekvenser i forhold til eventuelle børn.

Jeg hjælper med at sikre, at du tilgodeses efter lovgivningen og samtidig guides sikkert gennem de forskellige juridiske og økonomiske problemstillinger, så du føler dig så tryg som muligt undervejs i processen.