Erhvervsrådgivning

Som erhvervsdrivende vil der fra tid til anden være en række forskellige forhold, der kræver juridisk bistand.

Ansættelser og afskedigelser er ofte en naturlig del af hverdagen i en virksomhed og der er i den forbindelse en række love, overenskomster og ulovbestemte principper, som det er nødvendigt at have kendskab til. Ansættelseskontrakter er virksomhedens ansvar, og de skal leve op til kravene i lovgivningen. Desuden kan der løbende opstå spørgsmål i forhold til klausuler, sygdomsforløb og opsigelse/bortvisning af medarbejdere m.m.

Der kan også blive behov for bistand til inddrivelse af virksomhedens tilgodehavender eller rådgivning om udarbejdelse af rykkerskrivelser og inkassovarsler samt tilrettelæggelse af virksomhedens rykker- og inddrivelsesprocedure.

Jeg kan bistå virksomheden med rådgivning om blandt andet håndtering af ansættelsesretlige problemstillinger, herunder ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, udarbejdelse af direktør- og ansættelseskontrakter, salgs- og leveringsbetingelser m.v., forberedelse og gennemførelse af generationsskifte samt inkasso m.m.

Jeg har tillige erfaring med behandling af insolvente virksomheder og kan bistå med rådgivning om en bred vifte af insolvensretlige problemstillinger, herunder etablering af en frivillig kreditorordning, rekonstruktion eller konkurs.