Om virksomheden

Advokatfirmaet Line Gubbertsen yder rådgivning til både privatpersoner og virksomheder. Min brede faglige profil gør, at du har mulighed for at få både privat og erhvervsmæssig rådgivning ét sted, og at du kan benytte én og samme rådgiver til flere sagsområder. På den måde kan et langsigtet samarbejde etableres og det giver tryghed.

Jeg yder rådgivning om flere forskellige fagområder, blandt andet ejendomshandel, testamente og ægtepagt, dødsbobehandling, separation og skilsmisse samt erhvervsrådgivning, herunder inkasso, kontrakter og ansættelses-/afskedigelsessager. Læs nærmere om de forskellige fagområder her.

Fakta og informationer

Advokatfirmaet Line Gubbertsen er organiseret som en personligt ejet virksomhed med advokat Line Gubbertsen som ansvarlig indehaver. Advokat Line Gubbertsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos Codan Forsikring A/S, CVR-nr. 10529638. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Line Gubbertsen.

Advokat Line Gubbertsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Line Gubbertsen

Fotograf Gry Berglind