Priser

Gennemsigtighed og tillid er vigtige parametre for et godt samarbejde og derfor afstemmes opgavens omfang, tidsforbrug og pris også altid, inden sagen startes op her på kontoret.

 

Som udgangspunkt fastsættes honoraret efter medgået tid, idet der dog tillige tages hensyn til sagens art og kompleksitet, det med sagen forbundne ansvar samt det opnåede resultat.

 

Hvis sagen er egnet til det, kan der på forhånd aftales en fast pris.

 

Her findes et par eksempler på, hvad en ydelse typisk koster:

 

Privat
(alle priser er inkl. moms)
Rådgivning, timetakst kr.  2.500
Ejendomshandel, købesum under kr. 5.000.000 kr.  9.950
Ejendomshandel, købesum over kr. 5.000.000 eller projektkøb

Ejendomshandel, købesum over kr. 10.000.000

kr. 11.950

kr. 14.950

Testamente eller samejeoverenskomst kr.  6.000
Ægtepagt (Bemærk priser fra:)

kr.  4.000

Testamente og ægtepagt eller testamente og samejeoverenskomst

kr.  7.950

Fremtidsfuldmagt kr.  2.500
Erhverv
(alle priser er ekskl. moms)
Rådgivning, timetakst

Stiftelse af selskab

Ejendomshandel, købesum under kr. 5.000.000

Ejendomshandel, købesum over kr. 5.000.000

kr.  2.000

kr.  2.400

kr.  10.000

kr.  12.000

 

 

I forbindelse med opstart af sagen fremsendes ordrebekræftelse med oplysning om de omkostninger, der vil være forbundet med sagen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig. De indledende drøftelser om, hvorvidt jeg kan hjælpe og hvad det i givet fald koster, er helt gratis.

 

Firmaets forretningsbetingelser kan i øvrigt læses her.

Fotograf Gry Berglind