Retssager og voldgift

Konfliktløsning er et af de helt klassiske områder for advokaters virke.

Når du som klient kommer til mig med en problemstilling, kan du have fuld tillid til, at jeg i min vurdering af sagen tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for dig.

I forbindelse med vurderingen tager jeg hensyn til alle aspekter af sagen og jeg lægger stor vægt på, at alle drøftelser sker i fortrolighed og at vi kan have en god og ærlig dialog, da du kender sagen bedst. Det er vigtigt, at alle oplysninger kommer frem, således at jeg som din advokat kan vurdere sagen korrekt og rådgive dig herefter.

Der er altid en økonomisk risiko forbundet med at anlægge en rets- eller voldgiftssag, ligesom det tager tid at få sagen behandlet, hvorfor det altid forinden et sagsanlæg bør undersøges, om der er mulighed for en forligsmæssig løsning mellem parterne.

Hvis det ikke er muligt for to eller flere parter at nå til enighed om et givent spørgsmål, kan det blive nødvendigt at anlægge sag ved domstolene eller indbringe sagen for voldgiftsretten eller et nævn.

Jeg kan bistå med en vurdering af sagen samt eventuelle forligsdrøftelser og ønskes det, kan jeg bistå med at føre sagen fra de indledende drøftelser mellem parterne til gennemførelse af rets- eller voldgiftssagen. Jeg har møderet for landsret og kan derfor også bistå i forbindelse med en eventuel anke- eller kæresag.