Samejeoverenskomster og gældsbreve

Ejer du aktiver som f.eks. en lejlighed, villa eller et sommerhus sammen med andre, kan der være god grund til at oprette en samejeoverenskomst, der regulerer jeres fælles ejerskab.

Samejeoverenskomsten er en skriftlig aftale mellem ejerne af aktivet om, hvordan der skal forholdes i tilfælde af f.eks. manglende betaling fra den ene ejer, hvis en ejer ønsker at sælge sin andel, dødsfald eller uoverensstemmelser i øvrigt. Da I som ejere begge hæfter fuldt ud for alle forpligtelser vedrørende f.eks. et sommerhus, kan det blive en dyr omgang for den ene ejer, hvis den anden ejer pludselig ikke kan eller vil betale sin andel, og der ikke er lavet en skriftlig aftale mellem jer.

Er I gift, skal jeres formueforhold reguleres i en ægtepagt, hvis I ønsker en anden formueordning end formuefællesskab.

Jeg yder rådgivning vedrørende formueforhold både under ægteskabet og for ugifte samlevende og kan bistå med at udfærdige de nødvendige kontrakter og aftaler, herunder samejeoverenskomster og ægtepagter samt gave- og gældsbreve.