Testamenter og ægtepagter

Arveloven indeholder regler om, hvordan arven efter os skal fordeles, hvis vi ikke selv har bestemt noget andet. Vil du selv have indflydelse på, hvordan det, du efterlader dig, skal fordeles, er det nødvendigt at oprette et testamente.

Og langt de fleste vil – uanset familieforholdene – have fordel af at tage stilling og oprette et testamente. Også ægtefæller med fællesbørn!

Mange ønsker at sikre deres ægtefælle i tilfælde af død, og her kan det komme som en overraskelse, at ægtefællen kun arver en del af formuen, hvis du efterlader dig børn eller andre livsarvinger.

Er I samlevende, er I endnu dårligere stillet arveretligt, da din samlever som udgangspunkt ikke arver dig og omvendt. Er I samlevende, er der derfor rigtig god grund til at sikre hinanden i tilfælde af død ved at få oprettet et testamente, særligt hvis én af jer eller I begge har børn, da børnene ellers arver det hele.

Jeg yder rådgivning om formue- og arveretlige forhold, herunder spørgsmål om formueforhold under ægteskabet, tvangsarv, arveafkald og mulighederne for ved testamente selv at bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles, ligesom jeg kan bistå med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter i form af testamente og/eller ægtepagt.

Er I ugifte samlevende, se Samejeoverenskomster og gældsbreve.

Kontakt mig ang. testamente og ægtepagt

1 + 7 =