Tinglysning

Når man skal sikre sine rettigheder over f.eks. en fast ejendom over for andre rettighedshavere, er det nødvendigt at tinglyse rettighederne. Dermed bliver rettighederne kendelige for offentligheden. Afhængigt af hvilken type rettigheder der er tale om, kan det ske i form af tinglysning af et skøde, et pantebrev eller en servitut m.fl.

I 2009 overgik tinglysningssystemet i Danmark til at være digitalt, og skøder, pantebreve og servitutter m.v. skal derfor udarbejdes som elektroniske dokumenter. Det kan være en vanskelig proces, at få tinglysningen på plads og det er derfor en god idé at få professionel bistand til tinglysningen og dermed sikring af dine rettigheder.

Har du brug for hjælp til tinglysning af skøde, ægtepagt, bodelingsaftale, mortifikation eller andet, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg bistår gerne med tinglysningsekspeditioner af enhver art og sørger for at udarbejde en tinglysningsfuldmagt, hvis du ikke ønsker selv at underskrive de elektroniske dokumenter ved brug af digital signatur/Nem-Id.